لطفا برای برقراری تماس با ما از فرم یا ایمیل هایی که در ادامه ارائه شده استفاده بفرمایید.    mirsalimhasanzade{@}gmail.com

    modir(@)the-business-school.ir