چرا مدرسه کسب و کار

پل ارتباطی انتقال تجربه از طریق دسترسی به شبکه‌ی ارتباطی وسیعی از کارآفرینان و مدیران داخل، خارج و بازگشته به کشور

  آگاهی از تحولات و روندهای مدیریتی روز دنیا

  استفاده از مدرسان، مشاوران و مربیان با تجربه در حوزه کسب‌و‌کار

   آموزش تعامل محور، راه‌حل‌گرا و نوآور

  استفاده از تجربه و تخصص کسب‌و‌کارهای معتبر و موفق کشور

ایجاد باشگاهی برای شبکه‌سازی، تعامل و هم‌افزایی کارآفرینان و مدیران کسب‌و‌کارهای صنایع مختلف

اعضای تیم مدرسه کسب و کار

رئیس مدرسه
محمد تقی بانکی

معاون مدرسه
علی زواشکیانی

مدیر اجرایی مدرسه
ندا صالحی راد

مدیر توسعه کسب‌و‌کار مدرسه
سیما طاهرزاده