فرم پیش ثبت نام دوره کسب‌و‌کار خانوادگی: چالش‌ها و راهکارها

  • در صورتیکه پاسخ فوق، خانوادگی می باشد سوالات زیر را پاسخ دهید