پروژه های پژوهشی مدرسه کسب و کار

عنوان پروژه
دانلود فایل

متن کوتاه

عنوان پروژه
دانلود فایل

متن کوتاه

مدرسه بر اساس مسائل روز ایران و جهان، نشست‌هایی را با هم‌فکری صاحب‌نظران داخل و خارج از کشور برای بررسی مشکلات، مشاوره، انجام پژوهش و تهیه گزارش‌هایی برای ارائه راهکارهای کاربردی در حد کلان، برنامه‌ریزی و برگزار می‌کند.

طرح اقتصادی کوتاه‌مدت برای کاهش اثرات منفی کرونا بر اقتصاد کشور
دانلود فایل
عنوان پروژه
دانلود فایل

متن کوتاه