تعریف مسائل و چالش‌های کسب‌وکار

شناسایی وضع موجود از طریق:
 • بررسی روندهای جهانی
 • انجام مطالعات آینده‌پژوهی داخلی و خارجی و مقایسه نتایج آن با روندهای داخلی
 • تشخیص نقاط چالش‌برانگیز آینده اقتصاد و صنعت کشور
 • دسترسی به مسائل مطرح شده در کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران
 • اطلاع از مسائل مطرح شده توسط انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر کشور
 • شناخت بهتر مسائل از طریق برگزاری جلسات متعدد با فعالان کسب‌وکارها

فعالیت‌های مدرسه

اتاق‌های فکر

تحلیل همه جانبه مسائل و چالش‌های کسب‌وکارها و طراحی نقشه راه از طریق:
 • برگزاری جلسات متعدد با کارآفرینان و مدیران مجرب و خلاق داخل و خارج از کشور
 • گفت‌وگو با نمایندگان ذینفعان اصلی مسائل مورد بحث از سازمان‌ها و نهادهای مختلف
 • بهره‌مندی از پتانسیل مشاوران خبره شرکت‌های مشاوره داخلی و خارجی
 • استفاده از تجربه اساتید عمل‌گرا و توانمند دانشگاه‌های مطرح داخل و خارج از کشور
 • طراحی پروژه‌های پژوهشی و مشاوره مدیریت
 • به‌کارگیری ابزارهای مختلف برای هم‌اندیشی، انتقال تجربه و ارائه راهکارهای اجرایی