رویدادهای پیش‌روی مدرسه کسب و کار

اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

همه رویدادهای مدرسه کسب‌وکار

با توجه به اهمیت کاربردی بودن آموزه‌ها در جهت حل مسائل مدیران و کسب‌کارها، ارائه خدمات مشاوره، هدایت و آموزش توسط مربیان با تجربه در حوزه کسب‌و‌کار به عنوان بخش مهمی از فرآیند آموزش به شکل فردی و گروهی صورت می‌گیرد.

وبینار صادرات فناوری و جهانی سازی کسب و کارهای فناور

سخنرانان: مهرداد سعادت دهقان، محمدرضا بحرینیان، بهزاد خوئی، علیرضا انصاری

زمان برگزاری: یکشنبه 22 فروردین 1400

ساعت: 17 تا 19

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

وبینار آشنایی با استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای نوین و نحوه سرمایه‌گذاری در آن‌ها

سخنرانان: دکتر علی زواشکیانی، مهندس محمدرضا بحرینیان، مهندس مهدی اسکویی

زمان برگزاری: یکشنبه 26 بهمن

ساعت: 17 تا 19

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

وبینار کسب‌وکار خانوادگی؛ چالش‌ها و راهکارها

سخنرانان: دکتر مریم سردشتی و دکتر سید محمد دهقان نیری

زمان برگزاری: چهارشنبه 13 اسفند

ساعت: 14 تا 16

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

وبینار کسب‌وکار خانوادگی؛ چالش‌ها و راهکارها

سخنرانان: دکتر مریم سردشتی و دکتر سید محمد دهقان نیری

زمان برگزاری: سه‌شنبه 18 آذر

ساعت: 16 تا 18

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

توسعه ویژگی‌های رهبری برای مدیران

سخنران: دکتر زاهد شیخ الاسلامی

زمان برگزاری: سه‌شنبه 27 آبان

ساعت: 16 تا 18

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

توسعه ویژگی‌های رهبری برای مدیران

سخنران: دکتر زاهد شیخ الاسلامی

زمان برگزاری: سه‌شنبه 29 مهر

ساعت: 16 تا 18

اطلاعات بیشتر و ثبت نام